Jak zastosować technikę rysowania linii równoległych

  • Kids 
  • 15 min
Potrzebujesz:

Connector Pens

Linie ułożone równolegle lub krzyżujące się tworzą powierzchnię o interesującej strukturze. Od odległości linii i kąta ich rysowania zależy, jak gęsto będzie zakreskowana.