Kanały raportowania

Pracownicy lub osoby zewnętrzne mogą skorzystać z systemu sygnalizacji nadużyć, aby poufnie i anonimowo zgłaszać możliwe naruszenia przepisów prawnych, reguł lub polityk firmy.

Procedura zgłaszania nadużyć ma na celu umożliwienie pracownikom lub osobom zewnętrznym poufnego i anonimowego zgłaszania naruszeń praw człowieka, ryzyka środowiskowego lub naruszeń w Faber-Castell lub u jego dostawców.