Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju

Opublikowany raport prezentuje dane dotyczące aktywności w obszarze zrównoważonego rozwoju w Faber-Castell.

Głównymi wytycznymi są standardy Global Reporting Initiative (GRI), z uwzględnieniem zasad UN Global Compact.

Opisana została między innymi produkcja neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla ze szczegółowym wyjaśnieniem emisji i zużycia energii w naszych zakładach produkcyjnych. Dane dotyczą 2018/19 roku podatkowego i są porównywane z poprzednimi trzema latami. Ponadto przedstawiamy nasze projekty zrównoważonego rozwoju w Ameryce Łacińskiej, Europie i Azji aż do końca roku 2020, w związku z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Sustainability Insights 2022/23

Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju - 2022

Prata

Minas Gerais, Brazylia