Neutralność CO2

W walce ze zmianami klimatycznymi istotną metodą działania w branży jest zmniejszanie emisji poprzez oszczędzanie energii. Określając „emisję właściwą dla klimatu” dla spółki, pomagamy w ustanawianiu równowagi klimatycznej we wszystkich zakładach produkcyjnych na całym świecie od 2010 r. Posiadając własne lasy w Brazylii, jesteśmy jedną z niewielu spółek w naszym sektorze, które uzyskały klimatycznie neutralny status przy posiadaniu własnych lasów.

Zbiornik CO2 w Brazylii

Wnosimy korzystny wkład w ochronę klimatu za sprawą lasów posadzonych w Brazylii ponad 30 lat temu. Sosny oraz około jedna trzecia nietkniętych lasów usuwają CO2 z atmosfery, wiążac węgiel. Badanie naukowe przeprowadzone przez TÜV Rheinland® w 2012 r. potwierdziło, że lasy Faber-Castell w Pracie pomagają redukować gazy cieplarniane o ponad 900 000 ton równoważników CO2. Wiążą one zatem znacznie więcej CO2, niż spółka emituje w ciągu roku na poziomie globalnym.

W dziedzinie geonauki termin „zbiornik CO2” odnosi się do zbiornika, który pochłania węgiel okresowo lub systematycznie i przechowuje go w biomasie, wspomagając tym samym walkę z globalnym ociepleniem. 

Ślad węglowy spółki

Ślad węglowy jest narzędziem do mierzenia łącznych emisji dwutlenku węgla wynikających pośrednio lub bezpośrednio z działalności spółki. Szczególnie w ostatnich latach znaczenie śladu węglowego wzrosło jako, że jest to pomocne narzędzie przy mierzeniu wpływu działań spółki na klimat. Ślad węglowy Grupy Faber-Castell jest obliczany we współpracy z zewnętrznymi instytutami od 2009 r. Na potrzeby tego obliczenia emisje są dzielone na trzy różne zakresy emisji gazów cieplarnianych na podstawie dokumentu „Standard spółki w zakresie rachunkowości i raportowania” „Inicjatywy Protokołu Emisji Gazów Cieplarnianych” (Protokołu Emisji GC), a następnie obliczane i analizowane.
 
Łączna ilość wyemitowanych gazów cieplarnianych dla Grupy Faber-Castell zgodnie z zakresem 1, 2 i 3 wyniosła 35 876 ton równoważników CO2 za rok obrotowy 2013/14. W poprzednim roku (2012/13) łączna wartość wyniosła 32 868 ton CO2. Wzrost emisji wynikał ze zwiększonego popytu na produkty na poziomie międzynarodowym i związanego z tym wzrostu produkcji drewnianych ołówków.