Równowaga ekologiczna

Podejmowanie inicjatyw polegających na zmniejszeniu szkodliwych emisji, jest w naszej branży szczególnie istotne, jeżeli chcemy w realny sposób walczyć ze zmianami klimatu.

Zbiornik dwutlenku węgla w Brazylii

Faber-Castell dokłada swoją cegiełkę do ochrony klimatu, dzięki własnym lasom w Brazylii, które rosną już od ponad 30 lat. Lasy, w tym sosny i niemal jedna trzecia obszarów leśnych pozostających nietkniętych przez działalność człowieka, pełnią istotną rolę w usuwaniu CO2 z atmosfery, wiążąc i akumulując węgiel. Badania naukowe przeprowadzone przez TÜV Rheinland® w 2012 r. potwierdziły, że lasy Faber-Castell w Pracie pomagają redukować gazy cieplarniane o ponad 900 000 ton. Wiążą one zatem znacznie więcej CO2, niż spółka emituje w ciągu roku na poziomie globalnym.

W dziedzinie geonauki termin „zbiornik CO2” odnosi się do zbiornika, który pochłania węgiel okresowo lub systematycznie i przechowuje go w biomasie, wspomagając tym samym walkę z globalnym ociepleniem. 

Ślad węglowy spółki

Ślad węglowy jest narzędziem do mierzenia łącznych emisji dwutlenku węgla wynikających pośrednio lub bezpośrednio z działalności firmy. W ostatnich latach szczególnie wzrosło jego znaczenie, ponieważ stał się niezastąpionym narzędziem przy mierzeniu oddziaływania na klimat. Ślad węglowy Grupy Faber-Castell jest obliczany we współpracy z zewnętrznymi instytutami nieprzerwanie od 2009 r. Na potrzeby tego wyniku emisje gazów cieplarnianych są dzielone na trzy różne zakresy na podstawie dokumentu „Corporate Accounting and Reporting Standard” w „Greenhouse Gas Protocol Initiative” (Protokołu Emisji GC), a następnie obliczane i analizowane.
 
Łączna ilość wyemitowanych gazów cieplarnianych dla Grupy Faber-Castell zgodnie z zakresem 1, 2 i 3 wyniosła 35 876 ton za rok obrotowy 2013/14. W roku (2012/13) łączna wartość wyniosła 32 868 ton CO2. Wzrost ten wynikał ze zwiększonego popytu na produkty na poziomie międzynarodowym i związanego z tym wzrostu produkcji drewnianych ołówków.