Zrównoważony rozwój

Z wynikiem ponad dwóch miliardów produkowanych ołówków w drewnie rocznie jesteśmy wiodącym na świecie i najstarszym producentem tego znakomitego narzędzia. 

Własne lasy Faber-Castell pochłaniają 900 000 ton 

CO2, neutralizując tym samym jego emisje pochodzące z naszych zakładów produkcyjnych.
Faber-Castell wykorzystuje energię pochodzącą w 82% ze źródeł odnawialnych. 
Przestrzegamy postanowień Karty Społecznej, gwarantując równe traktowanie i równe szanse oraz zakaz pracy dzieci. 

Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska

Neutralność CO2
Dzięki posiadaniu własnych lasów w Brazylii, jesteśmy jedną z niewielu spółek w naszym sektorze, które uzyskały status firmy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.
Dowiedz się więcej
Produkcja neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla
Emisje CO2 są neutralizowane poprzez certyfikowane projekty ekologiczne.
Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju w Faber-Castell

Zaangażowanie społeczne
Zaangażowanie społeczne jest od wielu pokoleń wpisane w nasze pojęcie odpowiedzialności spółki.
Dowiedz się więcej
Zrównoważony rozwój
W specjalnie opracowanych raportach znajdziesz więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju w Faber-Castell.
Dowiedz się więcej

Tutorial