Zrównoważony rozwój

Produkujemy ponad 2 miliony drewnianych ołówków rocznie, co czyni nas ich wiodącym producentem w skali globalnej.

Nasze własne lasy pochłaniają ponad 900,000 ton  CO2, neutralizując tym samym emisje z naszych zakładów produkcyjnych.

Około 85% globalnego zapotrzebowania na energię, Faber-Castell pokrywa ze źródeł odnawialnych. 

Firma zobowiązuje się przestrzegać Karty Społecznej, która zapewnia między innymi równość szans, równe traktowanie i zakaz pracy dzieci na całym świecie.