Szóste pokolenie

Hrabina Ottilie i hrabia Alexander von Faber-Castell

Najstarsza wnuczka Lothara von Fabera, Ottilie, wychodzi za mąż za hrabiego Alexandra zu Castell-Rüdenhausen w 1898 r. Po zawarciu małżeństwa hrabia i hrabina zmieniają nazwisko na von Faber-Castell. Tym samym powstaje nowa marka: Faber-Castell.
A new family crest: Faber-Castell

Nowy herb rodowy: Faber-Castell

Lothar von Faber zastrzegł, że w przypadku wstąpienia w związek małżeński spadkobierczyni firmy musi zachować nazwisko „Faber”. Tak więc od momentu, gdy baronówna Ottilie poślubiła hrabiego Alexandra zu Castell-Rüdenhausen, nowe nazwisko rodu brzmi: „hrabia i hrabina von Faber-Castell”.

Kolejne pokolenia

Lothar von Faber with his wife Ottilie and son Wilhelm
Czwarte pokolenie
Baron Lothar von Faber (1817-1896) Pod jego kierownictwem fabryka zyskała solidną pozycję na rynku międzynarodowym.
Dowiedz się więcej
5. Generation
Piąte pokolenie
Wilhelm von Faber (1851-1893)
Dowiedz się więcej
The seventh generation
Hrabia Roland von Faber-Castell (1905-1978)
Hrabia Roland von Faber-Castell (1905-1978)
Dowiedz się więcej

Rodzina prywatnie

Hrabina Ottilie (po prawej) z siostrą Hedwig

Hedwig, najmłodsza siostra Ottilie, również wychodzi za hrabiego zu Castell-Rüdenhausen, brata hrabiego Alexandra von Faber-Castell

Ślub baronowej Hedwig von Faber-Castell z hrabią Wolfgangiem zu Castell-Rüdenhausen, 1903 r.

Przed willą w Stein odbywa się wesele; w środku widzimy państwa młodych: hrabinę Hedwig i hrabiego Wolfganga zu Castell-Rüdenhausen, a za nimi po lewej (w ciemnej sukience) hrabinę Ottilie.
 

Dwie siostry wychodzą za dwóch braci