• Hrabia Alexander i hrabina Ottilie von Faber-Castell spędzają miesiąc miodowy we Włoszech, Francji, USA i Kanadzie. Zdjęcie przedstawia parę przy wodospadzie Niagara w 1898 r.

    W podróży poślubnej

Szóste pokolenie

Hrabina Ottilie i hrabia Alexander von Faber-Castell

Najstarsza wnuczka Lothara von Fabera, Ottilie, wychodzi za mąż za hrabiego Alexandra zu Castell-Rüdenhausen w 1898 r.

Nowy herb rodowy: Faber-Castell

Lothar von Faber zastrzegł, że w przypadku wstąpienia w związek małżeński spadkobierczyni firmy musi zachować nazwisko „Faber”. Tak więc od momentu, gdy baronówna Ottilie poślubiła hrabiego Alexandra zu Castell-Rüdenhausen, nowe nazwisko rodu brzmi: „hrabia i hrabina von Faber-Castell”.

Dwie siostry wychodzą za dwóch braci

Hrabina Ottilie (po prawej) z siostrą Hedwig

Hedwig, najmłodsza siostra Ottilie, również wychodzi za hrabiego zu Castell-Rüdenhausen, brata hrabiego Alexandra von Faber-Castell

Ślub baronowej Hedwig von Faber-Castell z hrabią Wolfgangiem zu Castell-Rüdenhausen, 1903 r.

Przed willą w Stein odbywa się wesele; w środku widzimy państwa młodych: hrabinę Hedwig i hrabiego Wolfganga zu Castell-Rüdenhausen, a za nimi po lewej (w ciemnej sukience) hrabinę Ottilie.