Reklama produktów w okresie od 1900 do 1980 roku.

Od początku XX wieku nowoczesne technologie drukowania znacznie rozszerzają możliwości w zakresie marketingu i reklamowania produktów. Dzięki temu możemy wyciągać wnioski dotyczące postaw i podejścia do życia w danej epoce.