Fundamenty marki

Odpowiadając sobie na pytania: Co Faber-Castell chce przekazać? Jakimi zasadami pragniemy się kierować? Jaka jest nasza misja? Tworzymy fundament dla marki, kształtując jej wartości. W ten sposób kreujemy nie tylko pewien obraz tego, jak postrzegamy samych siebie, ale również wyznaczamy kierunek naszej strategii, naszych celów i działań. To właśnie w ten sposób budujemy naszą wizję, wartości oraz misję.

Fundamenty naszej marki