Fundamenty marki

Odpowiadając sobie na pytania: Co Faber-Castell chce przekazać? Jakimi zasadami chcemy się kierować? Jaka jest nasza misja? budujemy fundament dla marki i tworzymy jej wartości. Kreujemy w ten sposób pewnego rodzaju obraz tego, jak sami siebie postrzegam, wyznaczając dzięki temu kierunek naszej strategii, naszych celów i działań. Tak budujemy naszą wizję, wartości i misję.

Fundamenty naszej marki